Оцінка нематеріальних активів та інтелектуальної власності

Оцінка нематеріальних активів та інтелектуальної власності Нематеріальні активи - цінності, що мають вартісне вираження і не є фізичними об'єктами (наприклад, «гудвіл», орендні права, ліцензії, патенти, товарні знаки, ноу-хау та інші об'єкти інтелектуальної та промислової власності).

Нематеріальні активи нарівні з іншим майном можуть бути продані, куплені, подаровані і передані у спадок.

Ліцензії, патенти і свідоцтва є охоронними документами і видаються власникам (організаціям, підприємствам і приватним особам) відповідно до законодавства.

Оцінка вартості нематеріальних активів проводиться зазвичай для таких цілей:

• оцінка вартості активів для внеску до статутного капіталу;

• оцінка ринкової вартості для постановки на облік інтелектуальної власності;

• для оформлення застави;

• для оптимізації оподаткування;

• в рамках оцінки бізнесу;

• під час проведення оцінки акцій і т.д.