Оцінка бізнесу та цілісних майнових комплексів

Оцінка бізнесу та цілісних майнових комплексів Оцінка бізнесу є процес визначення вартості бізнесу, де зазвичай в якості об'єкта оцінки виступає безпосередньо підприємство або цілісний майновий комплекс.

Оцінка вартості бізнесу необхідна для прийняття раціональних рішень для управління підприємством, оптимізації його фінансово-господарської діяльності, організаційної структури і збільшення результативності. Здійснивши оціночні заходи, Ви зможете знайти найбільш підходящу для Вашого підприємства стратегію, щоб зробити його максимально конкурентоспроможним.

Оцінка підприємств відбувається в наступних випадках:

• Вам необхідно залучити інвестиційний капітал.

• Ви плануєте здійснити операцію купівлі-продажу бізнесу цілком або його частини.

• Ви маєте намір передати бізнес в оренду.

• Вашому підприємству потрібна реструктуризація (ліквідація, злиття, поглинання, виділення).

• Вам потрібно визначити кредитоспроможність компанії.

• Ви хочете визначити податкову базу для її оптимізації.

Оцінка підприємств відбувається на основі достовірної інформації про підприємство, тому замовнику необхідно надати наступні документи:

• коротка історична характеристика про підприємство, інформація про напрям діяльності;

• статутні та установчі документи (свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчий договір тощо);

• баланс підприємства і звітність про фінансові результати - в ретроспективі за останні 3 роки, а також на останню звітну дату;

• інвентаризаційні відомості майна підприємства;

• відомість основних засобів підприємства;

• документи з розшифровкою кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства;

• технічні відомості про об'єкти нерухомості підприємства;

• інформація про земельну ділянку, на якій знаходиться підприємство;

• дані про обсяги продажів за обраними основними видами продукції (послуг);

• дані останньої аудиторської перевірки (за наявності);

• бізнес-план підприємства (за наявності);

• інформація про дочірні підприємства (за наявності).

Оцінювач, детально ознайомившись із завданням і специфікою підприємства, може при необхідності скоротити або доповнити перелік наданих Вами документів.