Оцінка машин та обладнання

Оцінка машин та обладнання Більшість підприємств часто стикаються з необхідністю оцінки виробничих машин і устаткування - верстатів, виробничих ліній, установок, апаратів, обчислювальної техніки і т.д.

Метою такої оцінки може бути купівля-продаж, оренда цього майна, переоцінка його в цілях бухгалтерського обліку, передача в заставу банку, страхування, утилізація і т.д.

Фахівці Експертно-оціночної компанії «СИСТЕМА» допоможуть Вашому підприємству кваліфіковано оцінити такі активи, в результаті чого мінімізуються Ваші ризики при господарських операціях з цими активами.

Документи, які замовнику необхідно надати для проведення оцінки машин і устаткування:

· інформація про повне найменування обладнання (марка, модель);

· технічні паспорти;

· додаткові відомості (країна-виробник, заводський номер, рік випуску, рік придбання, контрактна вартість, залишкова бухгалтерська вартість);

· довідка з технічними характеристиками (у разі необхідності);

· відомості про проведені ремонти та консервація (у разі необхідності);

· акти технічного стану і т.д. (у разі необхідності).