Оцінка акцій та інших цінних паперів

Оцінка акцій та інших цінних паперів Цінний папір - це документ встановленої форми з набором обов'язкових реквізитів, що засвідчує майнові права власника, передача або здійснення яких мають юридичну силу тільки у разі його пред'явлення.

До цінних паперів відносяться акції, облігації, векселі, опціони, ф'ючерси, депозитні та інвестиційні сертифікати.

Оцінка ринкової вартості цінних паперів здійснюється шляхом поглибленого аналізу фінансово-економічного стану підприємства-емітента, а також аналізу відповідної галузі.

До основних цілей оцінки цінних паперів можна віднести угоди купівлі-продажу, оформлення застави для отримання кредиту, а також випадки, коли цінні папери вносяться до статутного капіталу підприємства або коли необхідно визначити ринкову вартість компанії.

Серед чинників, найбільш сильно впливають на вартість цінних паперів - їх ліквідність, співвідношення попиту і пропозиції по аналогічних цінних паперів, котирування аналогічних цінних паперів, прибутковість або поточна вартість майбутнього доходу, характеристики емітента (місцезнаходження, галузева приналежність, фінансові показники, інвестиційна привабливість), надійність цінних паперів, ризики невиконання зобов'язань і т.д.

Оцінка цінних паперів та оцінка бізнесу тісно пов'язані один з одним. Адже, наприклад, для оцінки навіть однієї акції необхідно проводити оцінку всього підприємства, вивчати його фінансово-економічне становище, а потім вже визначати вартість відповідної частки.