Судова експертиза


Судова експертиза Прийняття в 1994 році Закону України «Про судову експертизу» і конституційні гарантії (п. 14 ст. 92 Конституції України) законодавчого забезпечення принципів судової експертизи створили принципово нові умови для подальшого розвитку правових методологічних та організаційно-управлінських напрямків судово-експертної діяльності в Україні.

Визначення в Законі державної політики щодо забезпечення правосуддя неупередженою, незалежною і кваліфікованою експертизою, орієнтованою на сучасні досягнення науково-технічного прогресу, а також юридичного статусу судового експерта як самостійної професійної фігури (поряд із суддями, прокурорами, слідчими, адвокатами) у системі судочинства, робить судову експертизу важливим знаряддям у боротьбі за торжество істини.

Експертиза - слово латинського походження від «expertus», досвідчений, знаючий.

Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, яка перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду.

Порядок проведення судових експертиз регулюється Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 року №53/5.

Для призначення експертизи у судовому порядку необхідно заявити до суду клопотання про призначення судової експертизи. У клопотанні мають бути зазначені обставини, на підставі яких суд просять призначити судову експертизу, вид експертизи, питання, на які експерт має відповісти, а також експертна установа, в яку просять направити експертизу до виконання.

За заявою адвокатів, захисників, фізичних та юридичних осіб фахівцями можуть проводитися дослідження в досудовому порядку, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень.

Положення Закону України «Про судову експертизу» передбачають проведення судових експертиз не тільки державними експертними установами, а й на підприємницьких засадах. Відповідно до ст. 7 Закону (в редакції від 25.02.1994 року) судово-експертна діяльність, окрім державних установ, могла здійснюватись на підприємницьких засадах на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Але у 2000 році було прийнято Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», яким ліцензування судово-експертної діяльності відмінили. Таким чином, на сьогоднішній день проведення судовових експертиз може здійснюватися на підприємницьких засадах, але за умови наявності у судового експерта свідоцтва, виданого Міністерством юстиції України, про присвоєння відповідної судово-експертної кваліфікації.

В той же час зауважимо, що виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Спеціалісти Експертно-оціночної компанії «Система» мають свідоцтва Міністерства юстиції України про присвоєння відповідної кваліфікації судового експерта та внесені до єдиного Реєстру атестованих судових експертів.

Роботи з проведення експертних досліджень та судових експертиз виконуються судовими експертами Експертно-оціночної компанії «Система» у відповідності до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що регулюють проведення судових експертиз та експертних досліджень.