Будівельно-технічна експертиза

Будівельно-технічна експертиза Фахівцями Експертно-оціночної компанії «СИСТЕМА» проводяться судові будівельно-технічні експертизи та дослідження (10.6 - «Дослідження об'єктів нерухомості, дослідження будматеріалів, дослідження конструкцій і дослідження документів відповідного характеру»).

Будівельно-технічна експертиза, поряд з іншими видами судових інженерно-технічних експертиз, має все більше значення для встановлення істини у цивільних, господарських і навіть з кримінальних справ.

Використання під час дізнання, досудового слідства і при судовому розгляді спеціальних знань у галузі будівництва є запорукою повноти і об'єктивності досліджень обставин справи та встановлення істини.

Однією з гарантій достовірності висновку експерта-будівельника є дотримання принципів судової експертизи, згідно з якими:

 • експертні дослідження повинні проводитися тільки в межах спеціальних знань експерта;

 • експертиза повинна проводитися шляхом вивчення конкретних ознак досліджуваних об'єктів, оглядів їх у натурі і вимірювань, а також даних про них в матеріалах справи;

 • висновок експерта має бути обгрунтований дослідженням, проведеним на підставі його спеціальних знань, виробничого досвіду, досвіду експертної роботи і розроблених методів дослідження.

Основними завданнями будівельно-технічної експертизи, у тому числі з визначення вартості нерухомого майна та майнових прав на нього, є:

 • визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

 • визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

 • визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об'єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

 • визначення та перевірка обсягів та вартості виконаних будівельних робіт і складеної звітної документації проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

 • визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об'єктів;

 • визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об'єктів та їх елементів;

 • визначення вартості будівельних робіт, пов'язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо;

 • визначення можливості розподілу об'єктів нерухомого майна, розробка варіантів розподілу;

 • визначення різних видів вартості будівель, споруд, їх частин, а також іншого нерухомого майна;

 • визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Орієнтовний перелік питань будівельно-технічної експертизи:

 • Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

 • Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

 • Чи відповідають об'єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

 • Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи об'єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

 • Який перелік та об'єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?

 • Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів?

 • Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією?

 • Чи відповідає звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

 • До якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) належать фактично виконані будівельні роботи на об'єкті?

 • Чи є об'єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?

 • Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об'єкта?

 • Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості) об'єкта?

 • Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об'єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?

 • Чи є об'єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?

 • Які пошкодження об'єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення тощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?

 • Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об'єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?

 • Яка вартість ремонтно-будівельних робіт (розмір завданої матеріальної шкоди), проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?

 • Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?

 • Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку) об'єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?

 • Які варіанти розподілу (виділення частки) об'єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?

 • Яка вартість (зазначити вид вартості: дійсна, ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири) та іншого нерухомого майна?

 • Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

 • Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд?

Особливим попитом судові будівельно-технічні експертизи користуються у цивільних, господарських та адміністративних судів усіх рівнів. Їх проведення обов'язково при розподілі нерухомого майна (житловий будинок, квартира), земельної ділянки. Така необхідність може виникнути при отриманні спадщини кількома спадкоємцями або у разі розірвання шлюбу подружжя.

Будівельно-технічна експертиза Часто виникають спірні питання між сусідами. Причини їх різні - суперечка за частину земельної ділянки, незгода з ремонтом або новим будівництвом, започаткованих сусідами.

А в багатоповерхових будинках виникає і така проблема, як затоплення (залиття) власниками квартир сусідів, розташованих нижче. Квартиру може залити також дощова вода з даху, що прохудився, або вода з горищних труб... Ситуацій може бути безліч. І якщо мирним шляхом суперечку вирішити не вдається, на допомогу приходить судовий експерт-будівельник. Він розрахує збиток, визначить причину затоплення (залиття), перевірить, чи відповідає ремонт або нове будівництво нормам і чи не загрожує він сусіднім будівлям.

Вищевикладені варіанти застосування судової будівельної експертизи далеко не повною мірою відображають всі сфери, які може охопити цей напрямок експертної діяльності.

Зазначимо, що згідно з цивільним та іншими процесуальними кодексами, якими керуються судді, що ведуть процес, судова експертиза, виконана атестованим судовим експертом, є одним із доказів у справі в суді. Озброївшись висновком спеціаліста або висновком експерта набагато легше довести свою правоту (або розвіяти сумніви, що виникли).

Ви можете звернутися до Експертно-оціночної компанії «СИСТЕМА» для консультацій щодо проведення судових будівельно-технічних експертиз та досліджень, або клопотати у суді про призначення проведення незалежної оцінки та судової експертизи фахівцями нашої фірми.

У додатку можна ознайомитися з проектом заяви про проведення будівельно-технічного дослідження (в досудовому порядку), а також - з проектом клопотання до суду про призначення судової експертизи (в судовому порядку).