Оціночно-земельна експертиза

Оціночно-земельна експертиза Оціночно-земельна експертиза (10.14 - «Оцінка земельних діяльнок») сьогодні є одним із найбільш затребуваних видів судових інженерно-технічних експертиз.

Основні питання оціночно-земельної експертизи:

  • Яка вартість земельної ділянки?

  • Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянкивимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Для вирішення питання про вартість земельної ділянки експерту необхідно надати правовстановлювальну та технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку із зазначенням адреси місцезнаходження ділянки, площі, цільового призначення, плану, даних щодо зовнішніх меж станом на дату оцінки. У разі розміщення на земельній ділянці будівель, споруд та інших об'єктів на дослідження необхідно надати правовстановлювальну документацію на такі об'єкти та матеріали технічної інвентаризації.

Окремо зауважимо, що слід відрізняти оціночно-земельну експертизу (що виконується судовими експертами у відповідності до Закону України "Про судову експертизу") від землеоціночної діяльності (до якої відносять роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що виконуються оцінювачами земельних ділянок у відповідності до Закону України "Про оцінку земель").