Економічна, бухгалтерська експертиза

Економічна, бухгалтерська експертиза Економічна експертиза передбачає дослідження показників фінансового стану та фінансово-економічної діяльності підприємства.

Даний вид експертного дослідження, водночас як і бухгалтерська експертиза, припускає, в першу чергу, отримання базової інформації зі зведених регістрів бухгалтерського обліку. Однак на відміну від бухгалтерського дослідження, економічна експертиза не передбачає обов'язкового простеження всього ланцюжку підсумкових показників від первинного документа до підсумкової звітності. Таким чином, істотно скорочується час дослідження, але при цьому відповіді на поставлені питання, тобто висновки, можуть мати категоричний характер.

В основному, даний вид експертиз цікавий при необхідності отримання відомостей про підприємство в цілому:

• розмір і спрямування фінансових потоків;

• джерела фінансування і використання ресурсів;

• причини істотної зміни фінансового стану (за даними бухгалтерської звітності).

Крім того, економічні експертні дослідження актуальні при необхідності отримання даних в одному висновку з різних, але пов'язаних областей, таких як бухгалтерський облік, оподаткування, економічний аналіз тощо.

Бухгалтерська експертиза - це процесуально- правова форма застосування експертом спеціальних знань в області бухгалтерського обліку з метою отримання джерела доказів у кримінальних, цивільних, господарських справах.

Бухгалтерська експертиза досліджує конфліктні ситуації в господарській діяльності підприємства (а також його контрагентів), які стали об'єктами розслідування правоохоронних органів або навіть причиною порушення цивільного та господарського судочинства, за даними бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності.

Об'єктами судової бухгалтерської експертизи можуть бути:

• первинні документи (касові ордери, платіжні доручення, накладні і т.д.);

• зведені проміжні регістри (картки рахунків, оборотні відомості, журнали-ордери і т.д.);

• звітність (баланс, звіт про прибутки і збитки, декларації тощо);

• інші матеріали кримінальної, господарської, цивільної справи (договори, переписка, дані контрагентів і т.д.).

Незважаючи на сьогоднішнє різноманіття фахівців в економічній області, ні, наприклад, аудиторський висновок, ні акт ревізії, згідно з чинним законодавством, не є процесуальною формою доказу ні в одному з видів судочинства. У той же час судова бухгалтерська експертиза якраз і покликана вирішувати питання, що виникають при розгляді справ у суді.