Оціночно-будівельна експертиза

Оціночно-будівельна експертиза Оціночно-будівельна експертиза (10.10 - «Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів і споруд») сьогодні є одними із найбільш затребуваних видів судових інженерно-технічних експертиз.

Основні питання оціночно-будівельної експертизи:

  • Яка вартість (зазначити вид вартості: дійсна, ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири) та іншого нерухомого майна?

  • Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Для вирішення питання про вартість будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири), а також іншого нерухомого майна експерту необхідно надати правовстановлювальну документацію та матеріали технічної інвентаризації на ці об'єкти, а також правовстановлювальну та технічну документацію на земельну ділянку, на якій розміщений об'єкт оцінки, станом на дату оцінки. У разі виконання ретроспективної оцінки на дослідження необхідно надати матеріали з вихідними даними щодо показників (функціонального використання, об'ємно-планувального рішення, технічного стану тощо) об'єкта на дату оцінки.

Окремо зауважимо, що слід відрізняти оціночно-будівельну експертизу (що виконується судовими експертами у відповідності до Закону України "Про судову експертизу") від незалежної оцінки нерухомості (яку проводять незалежні оцінювачі у відповідності до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні").