Представництво у справах інтелектуальної власності

Представництво у справах інтелектуальної власності Послуги експертів з інтелектуальної власності та патентних повірених:

1. Виявлення (створення) об’єктів права інтелектуальної власності:

- аудит інтелектуальної власності;

- розробка торговельних марок;

- патентно-інформаційні (пошукові) послуги (роботи).

2. Документальне оформлення майнових прав інтелектуальної власності

- реєстрація торговельних марок (знаків для товарів і послуг);

- складання та подання заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

- реєстрація технологій;

- реєстрація творів авторського права (комп’ютерних програм);

- реєстрація географічних зазначень;

- складання договорів (ліцензійних, авторських та ін.) щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та забезпечення їх державної реєстрації.

3. Оцінка інтелектуальної власності.

4. Оцінка збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності. Експертиза збитків від використання контрафактної продукції.

5. Оцінка гудвілу.

6. Введення об’єктів права інтелектуальної власності у господарський оборот:

- підготовка первинної документації;

- постановка на бухгалтерських облік інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів підприємства;

- консультації щодо оподаткування операцій з інтелектуальною власністю.

7. Послуги у сфері трансферу технологій.