Новини

Зміни в законодавстві про оцінку та оціночну діяльність — 7 квітня 2015 р.

Зміни в законодавстві про оцінку та оціночну діяльність - Скасовано ліцензування оцінки землі

2 березня 2015 року прийнято Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», яким змінено статтю 6 Закону України «Про оцінку земель» стосовно визначення суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель.

Так, виключено норму про необхідність отримання суб’єктами оціночної діяльності ліцензії на право проведення землеоціночних робіт. В той же час додано незрозумілу норму про включення таких суб’єктів (юридичних осіб!) до державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників (що є фізичними особами!).

Також зі статті 11 Закону України «Про оцінку земель» стосовно визначення діяльності у сфері оцінки земель виключено норму про необхідність ліцензування землеоціночних робіт.

Таким чином, незважаючи на досить позитивне нововведення, що відміняє необхідність отримання суб’єктами оціночної діяльності ліцензій на землеоціночну діяльність, помилково прийнята норма про необхідність реєстрації в реєстрі землевпорядників, тобто змішані поняття землеоціночної та землевпорядної діяльності.

Отже, хоча закон ще й не набув чинності (Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» набуває чинності 28.06.2015 року) вже назріла необхідність внесення змін до нього стосовно вилучення вищезгаданої помилкової норми.

Також незрозумілою залишається доля суб’єктів оціночної діяльності, що є фізичними особами-підприємцями («ФОПами»), які мали ліцензію на землеоціночну діяльність. З одного боку, вони залишилися суб’єктами оціночної діяльності, а з іншого - фактично фізичних особів-підприємців позбавлено статусу суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель, оскільки ліцензування в установленому законом порядку землеоціночних робіт згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» як таке - виключено.

Зміни в законодавстві про оцінку та оціночну діяльність - Черговий раз змінено порядок оцінки для цілей оподаткування

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №146 від 25.03.2015 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Зокрема, внесені зміни до Національних стандартів оцінки №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та №2 «Оцінка нерухомого майна», згідно з якими вилучені норми, що були пов’язані з так званою «податковою» оцінкою.

Наразі оцінка для цілей оподаткування ніяких відмінностей від «звичайної» оцінки не має і базою оцінки визнано лише ринкову вартість.

Крім того, змінено також деякі положення порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 року №358, що свого часу відмінила постанову від 04.03.2013 року №231, яка й запроваджувала так звану «податкову» оцінку.

Так, змінено саму назву постанови на «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна» та вказано, що проведення оцінки для цілей оподаткування здійснюється «звичайними» суб'єктами оціночної діяльності, тобто такими, що відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Зміни в законодавстві про оцінку та оціночну діяльність - Змінено порядок рецензування звітів про оцінку

Наказом Фонду державного майна України від 04.03.2015 року №288 внесено зміни до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв.

Встановлено, що рецензенти, що працюють в апараті Фонду державного майна України та його регіональних відділеннях, забезпечують рецензування звітів про оцінку майна у випадках прийняття, погодження та затвердження оцінки майна державними органами приватизації або іншим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування на підставі письмового запиту.

У разі відсутності рецензентів у регіональному відділенні Фонду державного майна України рецензування забезпечують рецензенти апарату Фонду або іншого регіонального відділення (за дорученням апарату Фонду).

Якщо за результатами рецензування звіту про оцінку майна встановлено, що він класифікується за ознакою абзацу п'ятого пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний, то такий звіт про оцінку майна залишається у Фонді (направляється у встановленому порядку до Фонду, якщо рецензування звіту про оцінку майна здійснювалось регіональними відділеннями) для прийняття відповідного рішення, після чого оригінал звіту повертається заявнику за його зверненням.

Детально про процедуру рецензування звітів про оцінку можна прочитати в нашій статті.

Експертно-оціночна компанія «Система»

eacs.com.ua