Товарознавча експертиза

Товарознавча експертиза Товарознавча експертиза - експертиза, об'єктом якої є споживчі товари. Предметом дослідження можуть бути дані про товар (наприклад, зносостійкість, відповідність стандартам), а також технології виробництва, зміни характерних ознак товару і т.д.

Запитання, які, як правило, вирішуються у процесі товарознавчої експертизи:

· приналежність окремих одиниць товару або їх сукупності до певної групи (моделі, виду, марки);

· присутність дефектів та їх вплив на якість продукції, пошкодження товару, придатність продукції для подальшого застосування;

· відповідність або невідповідність якості товару вимогам сертифікату якості, нормативної документації (стандартам і т.д.), а також зразкам-еталонам;

· відсоток зменшення якості (вартості) товару з урахуванням існуючих дефектів;

· відповідність або невідповідність умов і термінів зберігання виробів вимогам нормативних документів;

· відповідність або невідповідність наявних характеристик товару (моделі, складу, сировини, застосовуваних матеріалів, технічних параметрів, розмірних даних тощо) маркувальним даним, зазначеним на упаковці, ярлику, виробі, етикетці, штампі, у доданих та інших документах;

· відповідність або невідповідність упаковки (засобу, способу) вимогам нормативних даних;

· відповідність або невідповідність умов використання даним інструкції з експлуатації, викладеним в ній;

· можливість впливу конкретних факторів на модифікацію якості товарів;

· ринкова вартість запропонованих для вивчення виробів.

Окрема група питань пов'язана з вивченням об'єктів, які були пошкоджені в результаті пожежі, залиття та інших аварійних ситуацій:

· вартість продукції з урахуванням зносу до пошкодження, залиття, пожежі і т.д.;

· «залишкова вартість» товарів, пошкоджених внаслідок залиття, у разі, якщо вони придатні до експлуатації за призначенням;

· рівень зниження вартості та якості («збиток») продукції в результаті пошкоджень.