Статті

Визначення вартості чистих активів при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю — 8 жовтня 2013 р.

Визначення вартості чистих активів при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю

Під час ведення господарської діяльності товариствами з обмеженою відповідальністю трапляються такі ситуації, коли один з учасників вирішив «вийти з бізнесу», тобто зі складу учасників товариства.

В такому разі, згідно із ст. 54 Закону України «Про господарські товариства», при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі.

Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

Також учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

Отже, при виході учасника з товариства одним з важливих питань постає визначення вартості чистих активів товариства.

Наприклад, відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 02.08.2011р. по справі №31/137, при визначенні способу обчислення вартості частини майна товариства та частини прибутку, яку має право отримати учасник при виході з товариства, а також порядку і строків їх виплати, повинні застосовуватись відповідні положення установчих документів товариства.

У разі неврегульованості в установчих документах, вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті, повинна відповідати вартості чистих активів товариства, що визначається в порядку, встановленому законодавством, пропорційно його частці в статутному капіталі товариства на підставі балансу, складеного на дату виходу.

Відповідно до частини 1 статті 190 Цивільного кодексу України майном, крім речей, вважаються майнові права та обов'язки. У частині першій статті 66 та у статті 139 Господарського кодексу України визначено, що майно підприємства становлять речі та інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна підприємства. Отже, вартість частки майна товариства, належної до сплати учаснику, що виходить (виключається) з товариства, повинна визначатися з розрахунку вартості усього майна, що належить товариству, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення тощо з урахуванням майнових зобов'язань товариства.

Майно підприємства обліковується на його балансі, де відображається вартість активів підприємства та джерел їх формування. Тому в основу розрахунку вартості частини майна товариства, належної до сплати учаснику, що виходить з товариства, за загальним правилом, повинна братись балансова вартість майна товариства.

Активи (майно і в тому числі майнові вимоги) товариства відображаються у статтях активу балансу за кодами 010, 020, 030, 035, 040, 045, 050, 060, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 230, 240, 250. Зобов'язання товариства та забезпечення майбутніх витрат і платежів товариства визначаються у статтях пасиву балансу за кодами 400, 410, 420, 440, 450, 460, 470, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610 (ч. 2-3 п. 3.7 Рекомендацій Вищого господарського суду України "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин" від 28.12.2007р. №04-5/14 з наступними змінами та доповненнями).

При проведенні подібного розрахунку доцільним є привести дані балансу підприємства до ринкової вартості, тобто провести експертну переоцінку активів та зобов’язань пасиву підприємства - з тим, щоб вартість чистих активів, визначена за даними балансу, якомога більше відповідала ринковій вартості чистих активів підприємства. Для здійснення такої переоцінки необхідно залучити спеціалізовану організацію - суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача).

Звертаємо увагу, що експертна оцінка чистих активів підприємства та експертна оцінки вартості підприємства (частиною якої може бути оцінка вартості чистих активів в межах застосування майнового (витратного) підходу) - це не тотожні поняття.

В першому випадку проводиться оцінка конкретного майна підприємства (активів та зобов’язань пасивів), що визначається договором, а в другому випадку - проводиться оцінка підприємства із застосуванням всіх інших відомих підходів до оцінки (як майнового (витратного), так і доходного, і порівняльного). Результатом першої оцінки є саме звіт про оцінку вартості активів і зобов’язань пасиву, а в другому випадку - звіт про вартість 100% статутного капіталу підприємства (тобто про вартість підприємства).

Який саме вид експертної оцінки потрібен клієнту, краще з’ясувати під час обговорення з представником суб’єкта оціночної діяльності (з оцінювачем), який дасть необхідні рекомендації на підставі інформації про мету оцінки, яка визначається клієнтом у договорі на оцінку.

Експертно-оціночна компанія «Система»

eacs.com.ua