Статті

Висновок судової економічної експертизи як доказ при оскарженні податкових повідомлень-рішень — 3 вересня 2015 р.

Висновок судової економічної експертизи як доказ при оскарженні податкових повідомлень-рішень Як ми писали раніше, одним з основних завдань судової економічної експертизи в т.ч. є:

  • установлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток;

  • визначення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.

У випадку вирішення спірних питань з податковими органами досить поширеною є практика звернення до відповідних експертних установ.

Податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.

При цьому слід зауважити, що адміністративному або судовому оскарженню підлягають саме податкові повідомлення-рішення, а не акти перевірки, які не містять сум податкових зобов'язань і штрафних санкцій, нарахованих суб'єктові господарювання і самі по собі не створюють правових наслідків у вигляді обов'язку платника податків сплатити податки і штрафи до бюджету.

При оскарженні податкових повідомлень-рішень у судовому порядку висновок судової економічної експертизи може бути одним з головних доказів і на вимогу платника податків, що оскаржує податкове повідомлення-рішення, залучається податковим органом до матеріалів справи. Такий висновок, у разі схвальності судовим експертом дій платника-скаржника, надасть впевненості у правильності ведення бухгалтерського та податкового обліків і тим самим поставить під сумнів висновки, зроблені податковим органом під час проведення перевірки.

Як визначає ст.84 Податкового кодексу України, економічна експертиза проводиться у разі, коли для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання у галузі економіки.

Економічна експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника контролюючого органу, в яких зазначаються:

- підстави для залучення експерта;

- прізвище, ім'я та по батькові експерта;

- реквізити платника податків, стосовно якого здійснюється податковий контроль;

- питання, поставлені до експерта;

- документи, предмети та інші матеріали, які подаються на розгляд експерта.

Залучення експерта здійснюється на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором залучення експерта.

Контролюючий орган, керівник якого призначив проведення економічної експертизи, зобов'язаний ознайомити платника податків з рішенням про проведення експертизи, а після закінчення експертизи - з висновком експерта.

Експертно-оціночна компанія "Система"

eacs.com.ua