Новости

Дооценка основных средств влияет на их налоговую амортизацию — 11 декабря 2015 г.

Дооценка основных средств влияет на их налоговую амортизацию Міжрегіональне головне управління Державної фіскальної служби (Центральний офіс з обслуговування великих платників) листом від 04.12.2015 року №26508/10/28-10-06-11 "Щодо оподаткування податком на прибуток", крім іншого, надало свої роз’яснення щодо того, як впливає дооцінка, проведена за правилами бухгалтерського обліку, на коригування фінансового результату до оподаткування:

"Підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) визначено, що об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Коригування в обов’язковому порядку здійснюється тими платниками, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 мільйонів гривень.

Пункт 138.1 ст. 138 ПКУ вказує, що фінансовий результат до оподаткування збільшується (зі складу витрат виключається) на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Водночас, п. 138.2 ст. 138 ПКУ вказує, що фінансовий результат до оподаткування зменшується (до складу доходів невключається), зокрема на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, пп. 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ).

Таким чином, фінансовий результат до оподаткування на суму дооцінок не збільшується у випадку, якщо у попередніх звітних періодах уцінка не проводилась.

Амортизації переоцінених основних засобів, відповідно до ст. 138 ПКУ не містить вимог щодо додаткових коригувань, які призведуть до перегляду та зменшення нарахованої амортизації, у зв’язку з тим, що вартість основних засобів перецінилась.

Дооцінка основних засобів може включатися до вартості основних засобів та амортизуватися для цілей податкового обліку".

Таким чином, найважливіше, що податківці погодилися з тим, що дооцінка основних засобів може включатися до первісної вартості основних засобів та підлягати податковій амортизації. Адже стаття 138 Податкового кодексу України не містить вимог щодо додаткових коригувань, які призведуть до перегляду та зменшення нарахованої амортизації, у зв’язку з тим, що вартість основних засобів переоцінилась.

Також податківці нагадали, що фінансовий результат до оподаткування збільшують на суму «бухгалтерських» дооцінок основних засобів лише у тому випадку, якщо у попередніх звітних періодах підприємство проводило їх уцінку.

Про питання проведення переоцінки основних засобів шляхом здійснення експертної оцінки можна прочитати тут.

Експертно-оціночна компанія «Система»

eacs.com.ua